Stowarzyszenie działa od 2002 roku

admin

Inauguracja Roku Akademickiego PUTW 2021/2022

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Mając na uwadze dotychczasowe nasze wspólne doświadczenia w zdobywaniu wiedzy
i nowych kompetencji w ramach uczestnictwa Pani/Pana w zajęciach Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zapraszam do kontynuowania tej aktywności w nowym roku akademickim 2021/2022.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie, serdecznie zapraszam Panią/Pana na uroczystą inaugurację roku akademickiego Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którą zaplanowaliśmy w gościnnych progach Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Zabierzów ul. Szkolna 2.
Spotkanie odbędzie się w dniu 4 września 2021 r. (sobota) o godz. 12:00.

Wykład inauguracyjny pt. „Na ratunek przyrodzie” wygłosi prof. dr hab. Kazimierz Wiech.

O planach i najbliższych zajęciach poinformujemy na spotkaniu. Prosimy też zaprosić, w naszym imieniu, na to spotkanie swoich znajomych seniorów zainteresowanych udziałem w zajęciach PUTW. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Kandydat na słuchacza zobowiązany jest  jedynie do jednorazowej opłaty za indeks i wpisowe w kwocie 40 zł.

Życząc wszelkiej pomyślności i licząc na Pani/Pana zainteresowanie,

pozostaję z wyrazami należnego szacunku 

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Elżbieta  Burtan

Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małe Granty”.

4 września 2021 r. – Walne Zebranie Stowarzyszenia

Szanowna Pani / Szanowny Panie

W imieniu Zarządu Porozumienia Podkrakowskiego (na podstawie §16 ust.3  §17 ust.2  oraz §18 lit. e Statutu Porozumienia Podkrakowskiego) serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Porozumienia Podkrakowskiego w dniu 4 września (sobota) 2021 roku  o godz. 10:30 w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Zabierzów, ul. Szkolna 2.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego przewiduje :

 1. Otwarcie zebrania, podanie informacji o frekwencji i ewentualnie ogłoszenie II terminu –
  o godz. 11:00 w tym samym dniu (na podstawie §16 ust.4.lit.b Statutu porozumienia
  Podkrakowskiego).
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków (3 do 7 osób).
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego.
 8. Podjęcie uchwały o przystąpieniu Stowarzyszenia do Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Zebrania.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Przewodnicząca Elżbieta Burtan

Porozumienie Podkrakowskie wybrało nowe władze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze wybrało nowe władze Stowarzyszenia.
Przewodniczącą na nową czteroletnią kadencję została ponownie wybrana Elżbieta Burtan.

W Zarządzie zasiądą:
– Tadeusz Nabagło – Zastępca Przewodniczącej
– Jerzy Cywicki – Sekretarz
– Alicja Wójcik – Skarbnik
– Janina Grela
– Janina Lasoń
– Wacław Gregorczyk
– Urszula Stochel
– Andrzej Krawczyk
– Tomasz Gwizdała
– Konrad Szymacha

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
– Anna Chrzanowska
– Krzysztof Wołos
– Karol Papisz

W Sądzie Koleżeńskim zasiądą:
– Henryk Krawczyk
– Barbara Rupikowska
– Kinga Gibadło
– Andrzej Ziarkowski
– Alicja Milczarek

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia
Porozumienie Podkrakowskie

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie (par. 16 ust.3 par. 17 ust.2 oraz par. 18 lit. e Statutu Porozumienia Podkrakowskiego) serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie w dniu 4 września (piątek) 2020 roku o godz. 16:00 w Karczmie Nad Zalewem (Chata Rohatyna) 32-060 Kryspinów-Cholerzyn 361.

 

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Zebrania, podanie informacji o frekwencji i ewentualnie ogłoszenie II terminu
  o godz. 16:30 w tym samym dniu (na podstawie par. 16 ust. 4 lit b Statutu Porozumienia Podkrakowskiego).
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków (3 do 7 osób).
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
  i sprawozdania finansowego.
 8. Wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia.
 9. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zebrania.

Jednocześnie proszę o wpłacenie zaległych i bieżących składek członkowskich.
Dla przypomnienia podaję, że roczna składka członkowska wynosi 60 zł, a ulgowa 30 zł.

Składki proszę wpłacać na konto PP nr.:

98 8591 0007 0030 0157 7675 0001

Będzie również możliwość uregulowania składek przed Walnym Zebraniem.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
– Przewodnicząca Elżbieta Burtan

Pamiętajmy o Piotrze Dominikowskim

Z żalem zawiadamiamy, że 12 lipca br. po ciężkiej chorobie odszedł na wieczny odpoczynek wieloletni słuchacz naszego Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pan Piotr Dominikowski.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 15 lipca br. o godz. 14:00 w Raciborowicach.

Spokój jego duszy.

Spotkanie integracyjne PUTW – fotogaleria