Stowarzyszenie działa od 2002 roku

admin

Odznaki dla członków Stowarzyszenia

Członkowie obecni na styczniowym, opłatkowym spotkaniu otrzymali z rąk Przewodniczącego (jeszcze ciepłe, bo dopiero co odebrane z zakladu grawerskiego) odznaki Stowarzyszenia. Zatwierdzony na Walnym zebraniu w maju ubiegłego roku znak graficzny staje się tym samym widocznym znakiem naszej aktywności i przynależności. Zachęcamy do noszenia naszej odznaki..

Spotkanie opłatkowe

     W dniu 8 stycznia 2010 roku po raz kolejny spotkaliśmy się, by wspólnie, w świątecznej atmosferze, złożyć sobie wzajemnie życzenia i połamać się opłatkiem. Licznie zgromadzonych członków Porozumienia przywitał gospodarz spotkania Adam Wójcik – przewodniczący Stowarzyszenia. W świąteczny nastrój wprowadził zebranych pan Jerzy Rogala, który akompaniamentem na gitarze zaprosił do wspólnego kolędowania. Gościem honorowym był ksiądz Andrzej Waksmański proboszcz parafii św. Szczepana w Krakowie – kapelan papieża Jana Pawła II. Życzenia zebranym złożył starosta krakowski Józef Krzyworzeka. Uroczystość uświetniło przedstawienie jasełkowe dzieci oraz występ chóru harcerzy ze Szkoły w Krzęcinie. Na zakończenie spotkania obecni na nim członkowie otrzymali odznaki Stowarzyszenia.  

Kliknij i zobacz galerię zdjęć.

Spotkaliśmy się w Łazach

     W sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze przy grillu i w scenerii parku Schroniska Młodzieżowego w Łazach spotkali się członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie.  Spotkanie otworzył przewodniczący Adam Wójcik, a w dyskusji głos zabrali: Józef Krzyworzeka, Elżbieta Burtan, Janusz Cerek, Jerzy Rogala, Andrzej Krawczyk. Temat dyskusji toczył się głównie wokól perspektywy najbliższych wyborów samorządowych, a w szczególności do Rady Powiatu.  
W trakcie spotkania ustalono nazwiska liderów list w pszczególnych okręgach. Rolą liderów będzie skonstruowanie i zaproponowanie Zarządowi Porozumienia list kandydatów w swoich okręgach wyborczych.
W doborowym towarzystwie, podkreślonym piękną jesienną pogodą, dyskusjom i rozmowom nie było końca.

Więcej zdjęć zobaczysz w GALERII

Walne Zebranie Sprawozdawcze

   W dniu 25.05.2009. o godz. 18 .00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 , sala 100 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie.
Z uwagi na brak quorum w podanym terminie, zebranie odbyło się w drugim terminie, 30 minut później. Zebranie prowadził p. Kazimierz Czekaj. Gościem Zebrania był eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego p. Bogusław Sonik.

Obradowano wg. następującego porządku:

1. Przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu – sprawozdanie przedstawił przewodniczący Zarządu p. Adam Wójcik
2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Jerzy Cywicki
3. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego – uchwałę przyjęto jednogłośnie
4. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  – uchwałę przyjęto jednogłośnie
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia wzoru emblematu Stowarzyszenia (odznaki Stowarzyszenia) –  – uchwałę przyjęto jednogłośnie, wybrano projekt nr.1
6. Informacja na temat uczestnictwa Stowarzyszenia w Rajdzie Bema (gmina Mogilany) – informację przedstawił p. Jerzy Rogala
7. Przedstawienie historii wyborów do Rady Powiatu Krakowskiego w latach 2002 i 2006 oraz przedstawienie strategii wyborczej na rok 2010. – prezentację prowadził p. Jerzy Cywicki
8. Wolne wnioski
– wystąpienie gościa, eurodeputowanego p. Bogusława Sonika
– wystąpienie Starosty krakowskiego p. Józefa Krzyworzeki

Na zakończenie Zebrania uczestnicy odebrali koszulki z logo Stowarzyszenia.

Święto Flagi

   Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 2 maja między innymi świętami: 1 maja – Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 Maja.
W latach Polski Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.
W tym dniu w 1945 żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta.

 Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 r. ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Targi edukacyjne w powiecie

W poniedziałek, 30 marca br. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Skawinie odbyły się I Powiatowe Targi Edukacyjne, zorganizowane przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie przy udziale Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz szkół i placówek oświatowych.
Targi rozpoczęło wystąpienie starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki, który kierując swą wypowiedź do młodzieży gimnazjalnej z terenu powiatu krakowskiego starał się zachęcić młodych ludzi do skorzystania z oferty edukacyjnej powiatu, która jest konkurencyjna w stosunku do Krakowa.

Czytaj dalej