Stowarzyszenie działa od 2002 roku

admin

Targi edukacyjne w powiecie

W poniedziałek, 30 marca br. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Skawinie odbyły się I Powiatowe Targi Edukacyjne, zorganizowane przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie przy udziale Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz szkół i placówek oświatowych.
Targi rozpoczęło wystąpienie starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki, który kierując swą wypowiedź do młodzieży gimnazjalnej z terenu powiatu krakowskiego starał się zachęcić młodych ludzi do skorzystania z oferty edukacyjnej powiatu, która jest konkurencyjna w stosunku do Krakowa.

Czytaj dalej

Darmowy Internet w Powiecie

    Już ponad dwa lata mieszkańcy naszego powiatu korzystają z darmowego dostępu do Internetu przez nadajniki Podkrakowskiej Sieci Teleinformatycznej (PST). Pierwszy użytkownik, mieszkaniec Ojcowa, już jesienią 2006 roku, więc jeszcze w okresie wdrażania projektu, podłączył swój komputer do sieci PST. Nadal z niej korzysta.

    Do chwili obecnej dostęp do sieci zarejestrowało ponad 1300 użytkowników. Zwykle z Internetu korzystają też ich najbliżsi domownicy, więc liczba korzystających jest znacznie większa. Duże zainteresowanie darmowym Internetem spowodowało rozbudowę sieci w gminie Skawina (17 nowych punktów) i Igołomia-Wawrzeńczyce (2 nowe punkty). Rozbudowę sieci planuje również gmina Wielka Wieś.

Czytaj dalej

Uchwały

Uchwały Komisji Rewizyjnej:

   

Uchwały Zarządu:

    

 

MOST ZAMKNIĘTY

Most nr 87 na rzece Skawinka w ciągu ulicy Piastowskiej w Skawinie został wybudowany w 1972 roku jako konstrukcja stalowa, blachownicowa, trzyprzęsłowa o długości 90 metrów z pomostem żelbetowym prefabrykowanym. Most posiada jezdnię o szerokości 2,5 metra i jednostronny chodnik o szerokości 1,25 metra. Nośność wynosiła 5 ton, a w roku 2007 z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji została ograniczona do 2,5 tony. Obecnie z uwagi na zaawansowane uszkodzenia, grożące awarią most z dniem 4 lutego(środa) br. zostaje zamknięty dla ruchu kołowego. Projekt budowy nowego mostu, jest gotowy, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego powinien uzyskać pozwolenie na budowę do końca marca. Budowa, wchodząca w skład przebudowy ciągu ulic Piastowskiej i Zwirowej, zaplanowana została w budżecie powiatu krakowskiego, a roboty budowlane powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku. Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji będzie znany po uzyskaniu przez ZDKP pozwolenia na budowę. czytaj całość »

Czy chcesz, aby Twoje podatki wracały do Ciebie?

Gmina Zabierzów znalazła sposób na zwiększenie swojego budżetu. Naprawdę chodzi o spore pieniądze, które jeśli uda się przekonać niezameldowanych jeszcze w gminie ale mieszkających w niej mieszkańców, znacznie powiększą jej budżet.

Trzeba wiedzieć, że pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych w PIT, trafiają w około 40 proc. do budżetu gminy, w której mieszkasz. Jeśli więc płacisz 1000 zł podatku dochodowego, do gminy w której mieszkasz, trafi ok. 400 zł.  Te 400 zł można przeznaczyć na kształtowanie najbliższego Ci otoczenia i finansowanie usług publicznych, z których na co dzień korzystasz.

Twoje podatki wrócą do Ciebie, jeśli w zeznaniu podatkowym wskażesz miejsce, w którym mieszkasz. Jeśli jesteś zameldowany np. w Krakowie, to Twoje podatki zasilają budżet miasta Krakowa. Łatwo to zmienić. Czytaj dalej

Konto bankowe

Konto bankowe Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie:

Krakowski Bank Spółdzielczy

98 85910007 0030 0157 7675 0001