Stowarzyszenie działa od 2002 roku

PUTW

Zapraszamy na kolejne zajęcia na PUTW

Szanowni Państwo, w następną sobotę, 9 lutego br. zapraszamy wszystkich słuchaczy Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na kolejne zajęcia. Grupa zabierzowska spotyka się w Gimnazjum przy ul. Kolejowa o godz. 9.00, natomiast słuchacze ze Skawiny o godz. 11.15 w Zespole Szkół techniczno-Ekonomicznych ul. Kopernika. Po spotkaniu informacyjno-organizacyjnym, na którym obecność jest obowiązkowa odbędą się wstępne zajęcia z tańca towarzyskiego. Serdecznie zapraszamy!

PUTW zajęcia w grudniu 2012 r.

Infromacja dla słuchaczy PUTW

Zajęcia odbędą się w sobotę 8 grudnia 2012 roku

Grupa w Skawinie o godz. 10.00 wysłucha wykładu dr Lucjana Goraja lekarza medycyny rodzinnej nt „Profilaktyka medyczna seniora”.

Natomiast dnia 15 grudnia bm. odbędą się kolejne zajęcia w grupach z informatyki i j. angielskiego. Nad prawidłowym podziałem na grupy pieczę sprawują Starostowie grup.

Grupa w Zabierzowie zgodnie z planem od godz. 10.00 odbędą się zajęcia z informatyki i j.angielskiego .

Dnia 15 bm., realizując Waszą prośbę spotka się z Państwem p. Olgierd Ślizień, który kontynuować będzie swój wykład z historii Krakowa.

Wykład i zebranie studenckie w Podkrakowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W sobotę – 24 listopada 2012 r. – odbędzie się wykład mgr inż. Mariana Paszczy
nt.:” Senior w sytuacji kryzysowej” – wskazówki i ćwiczenia praktyczne.

W Skawinie  zbieramy się o godz. 8.45

W Zabierzowie zbieramy się o godz. 11.15

 

Przed wykładem krótkie spotkania z kierownictwem Porozumienia Podkrakowskiego.

I tak: w Skawinie spotka się z Państwem Kierownik Studium, a zarazem Przewodniczący Zarządu Porozumienia Podkrakowskiego, pan Adam Wójcik, a w Zabierzowie Zastępca Przewodniczącego Zarządu Porozumienia pan Jerzy Cywicki.

Po wykładzie Starostowie poprowadzą zebrania studenckie na których prosimy przekazać wszystkie uwagi i wnioski, sporządzić listy aktualnych słuchaczy z podziałem na I i II grupę, zapisać chętnych na uczestnictwo w zaawansowanych zajęciach z informatyki. Chcemy poznać między innymi jaką problematykę chcielibyście Państwo wysłuchać w kolejnych semestrach.

Planowane są zajęcia z tańca towarzyskiego – teoria i praktyka. Prosimy o zebranie chętnych w uczestnictwie.

Prosimy o zbieranie  wpisowego w kwocie 20 zł od osoby

 

Uwaga! W Skawinie 8 grudnia odbędzie się wykład z „Profilaktyki medycznej Seniora” natomiast j.angielski / informatyka dnia 15 grudnia.
Zajęcia w Zabierzowie wg harmonogramu z tym, że 15 grudnia wykład odbędzie się o godz. 10.

Seniorzy z indeksem nie chodzą na wagary

Uczą się sumiennie, na wykładach są aktywni, nie chodzą na wagary – to studenci z Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy w sobotę zainaugurowali nowy rok. Do grupy dołączyły nowe osoby. Najstarszym uczestnikiem jest 88-letni Mieczysław Kamieński.

Pan Mieczysław w 1945 r. ukończył AGH i wciąż się dokształca. – Przed wojną w szkole nauczyłem się języka francuskiego, po wojnie angielskiego. A niemieckiego uczyło mnie życie – mówi.

Od 2006 r. interesuje się uniwersytetami dla seniorów. Ukończył dwuletni UTW w Uniwersytecie Jagiellońskim, kontynuuje trzeci rok UTW na Politechnice Krakowskiej. – Tam są ciekawe zajęcia, wykłady i świetna organizacja. Bywa, że uczestnicy zajęć służą innym swoją wiedzą, zdobytą wcześniej. Mnie też się to zdarza. Jestem tam starostą roku – mówi student senior, który zaczął też UTW w Akademii Ignatianum, ale przerwał. Teraz dołączył do studentów UTW prowadzonego przez Stowarzyszenie Porozumienie Podkrakowskie. Kamieński podkreśla, że na UTW ludzie z pasją uczą się pedagogiki, filozofii, sztuki, architektury. Liczy na ciekawe propozycje dla seniorów w powiecie krakowskim.

Czytaj dalej

Nabór na rok akademicki 2017/2018

Zapraszamy Seniorów, mieszkańców powiatu krakowskiego i sąsiednich do uczestnictwa w zajęciach, które podobnie jak w roku poprzednim będą miały charakter nauki ustawicznej w systemie uniwersyteckim. Stowarzyszenie realizuje swój cel statutowy, poprzez  tworzenie „społeczeństwa obywatelskiego seniorów oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu cyfrowemu”.
W ramach PUTW odbywać się będą wykłady, ćwiczenia i laboratoria ale bez egzaminów końcowych.
Uczestnictwo w zajęciach naszego Uniwersytetu pozwoli pogłębić  wiedzę ale także nawiązać nowe kontakty z osobami z regionu.

 

Czytaj dalej

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 W PODKRAKOWSKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

15 września br. O godz. 10.00 w sali 100 Starostwa powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie  roku akademickiego 2012/2013. Inauguracyjny wykład wygłosi znany krakowski naukowiec, były rektor Akademii Górniczo – Hutniczej,  prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, który będzie mówił o zastosowaniu informatyki w medycynie.

Kolejne spotkanie ale już w grupach zostało zaplanowane na dzień 6 października 2012 roku. O terminach rozpoczęcia wykładów dla poszczególnych kursów zawiadomimy w terminie późniejszym.