Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Uncategorized

Porozumienie Podkrakowskie wybrało nowe władze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze wybrało nowe władze Stowarzyszenia.
Przewodniczącą na nową czteroletnią kadencję została ponownie wybrana Elżbieta Burtan.

W Zarządzie zasiądą:
– Tadeusz Nabagło – Zastępca Przewodniczącej
– Jerzy Cywicki – Sekretarz
– Alicja Wójcik – Skarbnik
– Janina Grela
– Janina Lasoń
– Wacław Gregorczyk
– Urszula Stochel
– Andrzej Krawczyk
– Tomasz Gwizdała
– Konrad Szymacha

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
– Anna Chrzanowska
– Krzysztof Wołos
– Karol Papisz

W Sądzie Koleżeńskim zasiądą:
– Henryk Krawczyk
– Barbara Rupikowska
– Kinga Gibadło
– Andrzej Ziarkowski
– Alicja Milczarek

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia
Porozumienie Podkrakowskie

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie (par. 16 ust.3 par. 17 ust.2 oraz par. 18 lit. e Statutu Porozumienia Podkrakowskiego) serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie w dniu 4 września (piątek) 2020 roku o godz. 16:00 w Karczmie Nad Zalewem (Chata Rohatyna) 32-060 Kryspinów-Cholerzyn 361.

 

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Zebrania, podanie informacji o frekwencji i ewentualnie ogłoszenie II terminu
  o godz. 16:30 w tym samym dniu (na podstawie par. 16 ust. 4 lit b Statutu Porozumienia Podkrakowskiego).
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków (3 do 7 osób).
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
  i sprawozdania finansowego.
 8. Wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia.
 9. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zebrania.

Jednocześnie proszę o wpłacenie zaległych i bieżących składek członkowskich.
Dla przypomnienia podaję, że roczna składka członkowska wynosi 60 zł, a ulgowa 30 zł.

Składki proszę wpłacać na konto PP nr.:

98 8591 0007 0030 0157 7675 0001

Będzie również możliwość uregulowania składek przed Walnym Zebraniem.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
– Przewodnicząca Elżbieta Burtan

Spotkanie integracyjne PUTW – fotogaleria

Słuchacze PUTW na wykładzie pt „MADERA – wyspa kwiatów”

W dniu 1 lutego 2020 r. (sobota) o godz. 10:00
w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach, słuchacze
Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali
wykładu prof. dr hab. Kazimierza Wiecha
pt.  „MADERA – WYSPA KWIATÓW”.

Zainteresowanie było ogromne, sala ledwo pomieściła uczestników.
Dziękujemy dyrekcji Liceum w Krzeszowicach – pani mgr Alicji Milczarek za gościnę i pomoc w organizacji wykładu.

Zapraszamy na wykład dla słuchaczy PUTW w Krzeszowicach

sowaSerdecznie zapraszamy słuchaczy
Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach na
wykład pt.  „MADERA – WYSPA KWIATÓW”,
który wygłosi – prof. dr hab. Kazimierz Wiech.
Wykład odbędzie się w dniu 1 lutego 2020 r. (sobota) o godz. 10:00
w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach, ul. Ogrodowa 3.

Spotkanie opłatkowe 2019

W zgodzie z tradycją i w świątecznej atmosferze zgromadzili się na opłatku członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie, słuchacze Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaproszeni goście.

W  świąteczny nastrój kolędami i pastorałkami wprowadzili artyści Teatru Albertus z Mnikowa.

Życzenia złożyli: przewodnicząca Stowarzyszenia Elżbieta Burtan i Wanda Kułaj – członek Zarządu Powiatu Krakowskiego. Błogosławieństwa zebranym udzielił i opłatki poświęcił ksiądz Leszek Garstka, proboszcz krakowskiej parafii św. Szczepana.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego