Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Komitet Wyborczy Porozumienie Podkrakowskie

1. Stowarzyszenie utworzyło Komitet Wyborczy Porozumienie Podkrakowskie

2. KW Porozumienie Podkrakowskie utworzono na wybory do samorządów na dzień 7.04.2024 r.

3. Zamieszczamy tabelę „REJESTR WPŁAT” – Link do Rejestru Wpłat

4. Zamieszczamy tabelę „REJESTR KREDYTÓW” – Link do Rejestru Kredytów

 

 

 

Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Porozumienie Podkrakowskie
===================================================