Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Komitet Wyborczy Porozumienie Podkrakowskie

1. Stowarzyszenie utworzyło Komitet Wyborczy Porozumienie Podkrakowskie
2. KW Porozumienie Podkrakowskie utworzono na wybory do samorządów na dzień 21.10.2018.
3. Zamieszczamy tabelę „REJESTR WPŁAT”


4. Zamieszczamy tabelę „REJESTR KREDYTÓW”