Stowarzyszenie działa od 2002 roku

10 lat UTW Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obchodził jubileusz 10-lecia.

Z tej okazji 9 października br. odbyła się uroczysta inauguracja 10. Roku Akademickiego 2019/2020.

Honorowym patronatem uroczystości objął Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski i JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego – prof. Włodzimierz Sady.

Historię i osiągnięcia UTW przedstawił prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech.

Wykład inauguracyjny pt. „Miejskie ogrody użytkowe” wygłosiła dr hab. Elżbieta Jędrszczyk.

Porozumienie Podkrakowskie reprezentowali: Adam Wójcik – wiceprzewodniczący Zarządu, Tadeusz Nabagło – członek Zarządu, Jerzy Cywicki – sekretarz Zarządu. Udział w uroczystości wzięła delegacja słuchaczy Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.