Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Bezpieczeństwo seniorów – debata

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W KRAKOWIE

insp. Dariusz Pocięgiel

ZAPRASZA

MIESZKAŃCÓW POWIATU KRAKOWSKIEGO
NA DEBATĘ DOTYCZĄCĄ

Bezpieczeństwa seniorów”

TERMIN SPOTKANIA:

26 listopada 2016 r. (sobota) o godz. 1000 – 1200

MIEJSCE SPOTKANIA:

Gimnazjum w Zabierzowie, ul. Kolejowa 15, 32 – 080 Zabierzów

PLAN SPOTKANIA:

  1. Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie.
  2. Prezentacje multimedialne policjantów Komendy Powiatowej Policji w Krakowie poświęcone bezpieczeństwu seniorów.
  3. Dyskusja.
  4. Podsumowanie.