Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Inauguracja roku akademickiego 2013 / 2014 PUTW

W sobotę, 5 października w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja trzeciego roku akademickiego Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przybyłych gości przywitał Adam Wójcik, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie, które prowadzi PUTW.

Wśród obecnych byli m.in. członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, starosta krakowski Józef Krzyworzeka, wicestarosta Urszula Stochel, przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło, radne powiatowe Anna Chrzanowska i Janina Lasoń, skarbnik powiatu Bogumiła Glica, wiceprzewodniczący Zarządu PP Jerzy Cywicki, prorektor ds. dydaktyki PUTW dr Andrzej Chrząstowski, dyrektor Biura ds. Rozwoju i Funduszy Strukturalnych Starostwa Powiatowego w Krakowie Krzysztof Pelc, wicedyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Małgorzata Liburska, wykładowcy PUTW Maciej Gieronim i Jakub Olech, prezes ZGK Sp. z o.o. Wacław Stańczykowski, przedsiębiorca Marek Gramsz oraz słuchacze z Krzeszowic, Słomnik, Skawiny i Zabierzowa.

Rok akademicki 2013/2014 rozpoczął się bardzo uroczyście, a tradycyjne pieśni Gaude Mater Polonia i Gaudeamus igitur wykonała solistka operowa Magdalena Pilarz-Bednarska. Następnie wykład inauguracyjny pt. „GMO w rolnictwie, za i przeciw”, wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Bieniek, kierownik Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Słuchacze PUTW oraz przybyli na inaugurację goście wysłuchali ciekawych i powszechnie nieznanych faktów dotyczących genetycznego modyfikowania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu GMO na zdrowie i życie człowieka.

W kolejnym wystąpieniu pt. „Fundusze Europejskich w Małopolsce” Jacek Krupa, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, zaprezentował rys historyczny wykorzystywania przez Małopolskę funduszy zewnętrznych, mówił także o nowych możliwościach pozyskiwania środków i sposobie ich dystrybucji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

W trakcie uroczystości głos zabrali również Józef Krzyworzeka, starosta krakowski oraz prorektor ds. dydaktyki PUTW dr Andrzej Chrząstowski. Inaugurację roku akademickiego 2013/2014 zakończył występ Magdaleny Pilarz-Bednarskiej.

Uroczysta inauguracja trzeciego roku akademickiego Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Kraków Airport.

Zapraszamy do galerii zdjęć – kliknij