Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Kolejny rok akademicki 2013/2014

Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpocznie kolejny rok akademicki 2013/2014 uroczystą Inauguracja, na którą zaprasza Zarząd Porozumienia Podkrakowskiego w dniu 5 października b.r. do sali 100 w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie na godzinę 10.

Przewidywany jest wykład inauguracyjny p.t.„ GMO w rolnictwie, za i przeciw”, który wygłosi prof. dr hab. inż. Józef Bieniek Kierownik Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wystąpi także Jacek Krupa członek Zarządu Województwa Małopolskiego z referatem nt. „Fundusze Europejskich w Małopolsce”

Zapraszamy słuchaczy i sympatyków PUTW!

 

Zapraszamy także nowych słuchaczy –  zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach do naszych punktów konsultacyjnych w Skawinie i Zabierzowie celem pobrania i wypełnienia deklaracji. Dotychczasowi słuchacze stają się automatycznie słuchaczami w kolejnym roku akademickim.