Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora – wykład i warsztaty

Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie
przy współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku zapraszają na wykład i warsztaty
pn. „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora”
realizowane z Narodowym Bankiem Polskim w ramach
programu edukacji ekonomicznej.

 

UWAGA! Wykład odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Krakowie
al. Słowackiego 20, sala 100
Termin: 14 maja 2016 r. Czas: godz. 10:00 – 12:00

TEMATY:

1. zagrożenia związane z zaciąganiem szybkich pożyczek (tzw. chwilówek);

2. uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe (w szczególności odstępowanie od umowy kredytu konsumenckiego, zakupy na raty, zasady skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa, kwestie akwizycji zwłaszcza na pokazach/prezentacjach sprzedażowych);

3. zasady bezpiecznego korzystania z kart płatniczych.


Warsztaty będą w dniu 21 maja 2016 r.
w Zabierzowie (Gimnazjum) w godz. 9:00 – 12:00
w Krzeszowicach (Liceum Ogólnokształcące) w godz. 12:30 – 15:30