Stowarzyszenie działa od 2002 roku

PUTW zajęcia w grudniu 2012 r.

Infromacja dla słuchaczy PUTW

Zajęcia odbędą się w sobotę 8 grudnia 2012 roku

Grupa w Skawinie o godz. 10.00 wysłucha wykładu dr Lucjana Goraja lekarza medycyny rodzinnej nt „Profilaktyka medyczna seniora”.

Natomiast dnia 15 grudnia bm. odbędą się kolejne zajęcia w grupach z informatyki i j. angielskiego. Nad prawidłowym podziałem na grupy pieczę sprawują Starostowie grup.

Grupa w Zabierzowie zgodnie z planem od godz. 10.00 odbędą się zajęcia z informatyki i j.angielskiego .

Dnia 15 bm., realizując Waszą prośbę spotka się z Państwem p. Olgierd Ślizień, który kontynuować będzie swój wykład z historii Krakowa.