Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Różnorodność awifauny Polski – ptaki drapieżne – wykład

Serdecznie zapraszamy słuchaczy PUTW
na wykład pt. „Różnorodność awifauny Polski
– ptaki drapieżne”

Wykład poprowadzi prof. dr hab. Zbigniew Bonczar

Wykłady odbywają na Wydziale Ogrodniczym 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
w sali nr 130

Termin: 5 grudnia 2015 r. Czas: godz. 10:00 – 12:00

 

 

Wykład odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu Kraków Airport.