Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Rusza Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Porozumienie Podkrakowskie  inauguruje zajęcia Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w roku akademickim 2011/2012.

Uroczyste otwarcie Uniwersytetu i wykład inauguracyjny odbędą się 1 października 2011 r. w sali nr 100 Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20 o godz. 10.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu równolegle w Skawinie i w Zabierzowie (miejsce do wyboru przez słuchacza).

Zapraszamy Seniorów – mieszkańców powiatu krakowskiego do uczestnictwa w zajęciach o charakterze nauki ustawicznej w systemie uniwersyteckim; odbywać się będą wykłady, ćwiczenia, laboratoria, ale bez egzaminów końcowych. Uczestnictwo w zajęciach naszego Uniwersytetu umożliwi pogłębienie wiedzy ogólnej, a także nawiązanie nowych kontaktów z osobami z regionu.

 

W  I  SEMESTRZE  PRZEWIDYWANE SĄ ZAJĘCIA O NASTĘPUJĄCEJ TEMATYCE:

* Czy komputer  dla seniora? Ależ tak! (ćwiczenia w grupach)

* Angielski dla seniora – tego też można się nauczyć. (ćwiczenia w grupach)

* Historie z Ziemi Świętej.

* Jak to jest z tymi partiami politycznymi.

* Pacjencie, lecz się sam.

* Ruch to zdrowie – ćwiczenia, rekreacja, sport.

* Grosz do grosza – co zrobić z nadmiarem pieniędzy.

* Budujemy dom – poradnik inwestora.

* Piec to nie śmietnik – o odpadach i ich utylizacji.

* Nieznajomość prawa szkodzi.

 

Aby zostać Słuchaczem Podkrakowskiego UTW należy:

– mieszkać w powiecie krakowskim

– zadeklarować wolę zdobywania wiedzy w proponowanej przez Stowarzyszenie formie, przez złożenie Deklaracji i zaakceptowanie Warunków uczestnictwa w zajęciach Podkrakowskiego UTW.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia podejmie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Zarząd Stowarzyszenia. Pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń, O zaakceptowaniu kandydatury przez Komisję Rekrutacyjną kandydaci zostaną zawiadomieni pisemnie lub e-mailem.

Deklarację można pobrać tutaj… (kliknij by pobrać deklarację)

… lub w Skawinie ul. Kopernika 13 oraz w Zabierzowie ul. Szkolna 2, w godz. 9-14, w terminie od 1 do 30 września 2011r.

Deklaracje przyjmowane będą do dnia 30 września 2011 r. w w/w punktach.

 

Za Zarząd Stowarzyszenia

Adam Wójcik – przewodniczący

 

Dodatkowych informacji udziela dr Andrzej Chrząstowski

e-mail: achrzastowski@wp.pl lub  tel. kom.: 781 766 135