Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Spoglądamy przed siebie

W krótkiej rozmowie – O planach Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie oraz rozwoju Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – opowiada Adam Wójcik, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia.

Zakończył się kurs tańca, a Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, to już znana w powiecie krakowskim instytucja. Stowarzyszenie Porozumienie Podkrakowskie zmienia swoje oblicze?

Adam Wójcik: Faktycznie, od wielu lat stowarzyszenie Porozumienie Podkrakowskie rozwija swoją działalność skierowaną do lokalnych społeczności. Już nie jesteśmy, tak jak jeszcze kilka lat temu, grupą ludzi, która organizowała się z okazji kolejnych wyborów samorządowych. Jesteśmy organizacją, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a funkcjonuje w oparciu o dotacje oraz zaangażowanie wielu, działających  i współpracujących ze stowarzyszeniem osób. To dzięki nim udało się podjąć stałe projekty. Pierwszym było szkolenie „Komputer dla seniora”. W 2010 roku dwudziestu seniorów wzięło udział w dziesięciogodzinnych kursach komputerowych. Udało nam się je przeprowadzić dzięki pozyskanym środkom z grantu przyznanego przez Kraków Airport. To właśnie wtedy zrodził się pomysł stałego działania na rzecz seniorów i stworzenia  Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Działalność udało się rozpocząć dzięki środkom z Województwa Małopolskiego.

Jak Pan ocenienia już blisko dwa lata funkcjonowania Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku?

Kiedy rozpoczynaliśmy rekrutację do dwóch grup w Skawinie i Zabierzowie liczyliśmy, że nasz projekt spotka się z pozytywnym odbiorem, ale zainteresowanie nim znacznie przerosło nasze oczekiwania. Już w pierwszym roku akademickim w wykładach, kursach i wycieczkach udział wzięło kilkudziesięciu seniorów. W drugim, zainaugurowanym wykładem wspaniałego krakowskiego naukowca prof. Ryszarda Tadeusiewicza, liczba naszych słuchaczy zbliża się do setki.

Niewątpliwie, to sukces. Nie tylko nasz, jako stowarzyszenia, ale przede wszystkim seniorów. To oni uwierzyli, że jesień życia wcale nie musi być smutna i szara. W swoich grupach znaleźli kolegów i koleżanki, zawarli nowe znajomości. Często można było usłyszeć, że wreszcie, na przysłowiową starość, czerpią frajdę z nauki, a na kolejne zajęcia przychodzą z wielką radością. Dlatego, kiedy pojawiły się pytania o zajęcia taneczne, zrobiliśmy wszystko, by uruchomić kurs tańca. Jak się okazało, pierwszego stopnia, ponieważ na zajęciach tańca towarzyskiego była tak wysoka frekwencja i doskonała atmosfera, że już na jesieni planujemy kolejny etap kursu.

Podsumowując, kiedy z wielką satysfakcją patrzę na radosnych słuchaczy naszego uniwersytetu na myśl przychodzą mi słowa rzymskiego retora Kwintyliana sprzed blisko dwóch tysięcy lat: „Żaden wiek nie jest zbyt późny do nauki”. Ta sentencja, to nie tylko motto, doskonale oddające ideę naszego uniwersytetu, ale przede wszystkim zachęta dla nas do działania, a dla wszystkich naszych potencjalnych studentów przesłanie, że warto, niezależnie od wieku, zrobić coś dla siebie!

Jakie są dalsze plany stowarzyszenia?

Czynimy starania by na naszą działalność w ramach PUTW pozyskać środki z grantów europejskich i ministerialnych. Liczymy, że dzięki nim uda się nie tylko utrzymać, ale i rozszerzyć naszą ofertę nie tylko o kolejne zajęcia i kursy, ale otworzyć filie PUTW w innych miejscowościach niż Skawina i Zabierzów. Jednak, to plany. Lepiej powiedzmy, co dzisiaj. Aktualnie pracujemy nad kolejnymi wykładami. Chcielibyśmy aby jeszcze w kwietniu nasi słuchacze wrócili do zajęć. W końcu jeszcze semestr letni i drugi rok akademicki naszego uniwersytetu się nie zakończyły.