Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Wycieczka dydaktyczna w rejon Wiślicy i Pińczowa. UWAGA! Zmiana terminu!

Szanowny Państwo, słuchacze Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

Realizując program drugiego semestru roku akademickiego zapraszam Państwa na, już wcześniej zapowiadaną i rekomendowaną przez prof. Kazimierza Wiecha, wycieczkę dydaktyczną w rejon Wiślicy i Pińczowa.

UWAGA! ZMIANA TERMINU WYCIECZKI!

Nowy termin wycieczki: środa – 1 lipca 2015 r. (Zmiana na prośbę prof. Kazimierza Wiecha – współorganizatora wycieczki)

Program wycieczki:

1. Wyjazd o godz. 7.30 (miejsce wyjazdu do ustalenia)

2. Wiślica – 9.00 zwiedzanie kolegiaty (kilka poziomów, misa chrzcielna), Dom Długosza – oprowadzanie przez przewodnika

3. Chotel Czerwony – 11.15 (zwiedzanie kościoła – fundacja Jana Długosza, spacer do rezerwatu „Przęślin” – murawy kserotermiczne położone na wychodni gipsowej – rozpoznawanie roślin, owadów, mały wykład na temat parków narodowych, ochrony zagrożonych gatunków, zbierania roślin, odławiania owadów itp.).

4. 13.30 – obiad w sali Muzeum w Pińczowie (trzy dania)

5. 15.00 – zwiedzanie kościoła farnego w Pińczowie

6. 15.45 – Góra św. Anny – panorama Pińczowa i Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, Kaplica św. Anny

7. 16.30 – „Ogród na rozstajach” w Młodzawach

8. Powrót ok. 19.30-20.00

Jednostkowy koszt dla uczestnika wycieczki:

1. Transport – 25 zł (UWAGA! Słuchacz PUTW + jedna osoba towarzysząca 0 zł)

2. Obiad – 30 zł

3. Wstępy – 9 zł

4. Materiały pomocnicze (mini przewodnik z mapą, wykład w autokarze i w rezerwacie) – 11 zł

Łącznie koszt dla jednej osoby – 75 zł (UWAGA! Koszt dla słuchacza PUTW oraz osoby mu towarzyszącej – po 50 zł)

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmują:

PUTW Zabierzów – pani Elżbieta Czajka tel. 796 35 15 01

PUTW Skawina – pan Adam Wójcik tel. 600 22 13 98