Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Wykład i zebranie studenckie w Podkrakowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W sobotę – 24 listopada 2012 r. – odbędzie się wykład mgr inż. Mariana Paszczy
nt.:” Senior w sytuacji kryzysowej” – wskazówki i ćwiczenia praktyczne.

W Skawinie  zbieramy się o godz. 8.45

W Zabierzowie zbieramy się o godz. 11.15

 

Przed wykładem krótkie spotkania z kierownictwem Porozumienia Podkrakowskiego.

I tak: w Skawinie spotka się z Państwem Kierownik Studium, a zarazem Przewodniczący Zarządu Porozumienia Podkrakowskiego, pan Adam Wójcik, a w Zabierzowie Zastępca Przewodniczącego Zarządu Porozumienia pan Jerzy Cywicki.

Po wykładzie Starostowie poprowadzą zebrania studenckie na których prosimy przekazać wszystkie uwagi i wnioski, sporządzić listy aktualnych słuchaczy z podziałem na I i II grupę, zapisać chętnych na uczestnictwo w zaawansowanych zajęciach z informatyki. Chcemy poznać między innymi jaką problematykę chcielibyście Państwo wysłuchać w kolejnych semestrach.

Planowane są zajęcia z tańca towarzyskiego – teoria i praktyka. Prosimy o zebranie chętnych w uczestnictwie.

Prosimy o zbieranie  wpisowego w kwocie 20 zł od osoby

 

Uwaga! W Skawinie 8 grudnia odbędzie się wykład z „Profilaktyki medycznej Seniora” natomiast j.angielski / informatyka dnia 15 grudnia.
Zajęcia w Zabierzowie wg harmonogramu z tym, że 15 grudnia wykład odbędzie się o godz. 10.