Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Zaczynamy nabór na kolejny rok akademicki 2012/2013

Zapraszamy Seniorów, mieszkańców powiatu krakowskiego i sąsiednich do uczestnictwa w zajęciach, które podobnie jak w roku poprzednim będą miały charakter nauki ustawicznej w systemie uniwersyteckim. Stowarzyszenie realizuje swój cel statutowy, poprzez  tworzenie „społeczeństwa obywatelskiego seniorów oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu cyfrowemu”. W ramach PUTW odbywać się będą wykłady, ćwiczenia i laboratoria ale bez egzaminów końcowych.
Utrzymujemy centra dydaktyczne w Skawinie ul. Kopernika 13 (Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych) i w Zabierzowie ul. Kolejowa 15 (Gimnazjum).
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu, równolegle w Skawinie i w Zabierzowie.
Planujemy otworzyć kolejne punkty w Skale, Iwanowicach czy Krzeszowicach.
Uczestnictwo w zajęciach naszego Uniwersytetu pozwoli pogłębić  wiedzę ale także nawiązać nowe kontakty z osobami z regionu.

 

 

By  zostać  Słuchaczem  PODKRAKOWSKIEGO  UTW  należy :

–  być seniorem niekoniecznie emerytem lub rencistą  bez względu na wiek i poziom wykształcenia,

– zadeklarować wolę  zdobywania wiedzy w proponowanej przez Stowarzyszenie formie przez złożenie Deklaracji.

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia nowych słuchaczy podejmie Komisja Rekrutacyjna na czele której stoi jego Przewodniczący – Adam Wójcik.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Kandydat na słuchacza zobowiązany będzie  jedynie do jednorazowej opłaty za indeks i wpisowe w kwocie 40 zł.

Deklarację można pobrać tutaj… (kliknij by pobrać deklarację)

a wysłać na adres Uniwersytetu:

podkrakowski.utw@wp.pl

lub w formie papierowej załatwić to w Skawinie ul. Kopernika 13 – w filii Starostwa
oraz w Zabierzowie ul. Szkolna 2 w Gminnym Ośrodku Kultury   
w godz. 9-14 w terminie do 30 września br.