Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Zawieszenie zajęć w Skawinie i w Zabierzowie

Szanowni Państwo słuchacze PUTW ze Skawiny Zabierzowa i okolic,

Ponieważ Zarząd Województwa Małopolskiego nie podjął uchwały w sprawie dotacji dla UTW a dokładniej polecił Komisji w innej formie oceniać ponownie złożone projekty a to wydłuży co najmniej o miesiąc nasze oczekiwania na wynik. Do tego czasu nie możemy zaplanować regularnych zajęć dlatego do odwołania zawieszamy nasze zajęcia.

Proszę o przekazywanie tej informacji dalej. Jeżeli tylko otrzymamy informacje o przyznanych środkach poinformujemy Państwa niezwłocznie i podamy planowane terminy.

Fragment z uchwały Zarządu:

„Zarząd Województwa  Małopolskiego uznaje, że przedstawione przez Komisję konkursową rekomendacje do dofinansowania nie stanowią dostatecznej podstawy dla podjęcia decyzji o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji. W opinii Zarządu Województwa Małopolskiego, mając na uwadze cel ogłoszonego konkursu ofert i zakładane rezultaty, konieczne jest dokonanie ponownej oceny merytorycznej wszystkich ofert przez Komisję konkursową w pełnym składzie i przy założeniu, że każda z ofert zostanie oceniona przez każdego z członków Komisji konkursowej. Spowoduje to, że uzyskana średnia ocena poszczególnych ofert będzie bardziej wiarygodną podstawą dla rekomendacji do dofinansowania przedstawianej Zarządowi Województwa Małopolskiego.

Proszę także o przekazywanie starostom informacji czy gdyby zajęcia odbywały sę w dni powszednie moglibyście Państwo w nich uczestniczyć.

Andrzej Chrząstowski