Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Bezpieczeństwo osób starszych – debata

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W KRAKOWIE

insp. Dariusz Pocięgiel

ZAPRASZA

MIESZKAŃCÓW POWIATU KRAKOWSKIEGO
NA DEBATĘ DOTYCZĄCĄ

Bezpieczeństwa osób starszych”

TERMIN SPOTKANIA:

23 czerwca 2015 r. o godz. 1600 – 1800

MIEJSCE SPOTKANIA:

Urząd Miasta i Gminy Skawina, Rynek 1, 32-050 Skawina, pokój 11 (sala obrad).

 

 

 

PLAN SPOTKANIA:

 

  1. Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie.
  2. Prezentacje multimedialne policjantów Komendy Powiatowej Policji w Krakowie poświęcone bezpieczeństwu osób starszych.
  3. Dyskusja.
  4. Podsumowanie

 

.