Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Biuletyn

Pierwszy, inauguracyjny numer Biuletynu Porozumienia Podkrakowskiego został wydany jesienią 2008 roku.

Jego wersja elektroniczna jest do pobrania tutaj.

„To pierwsze wydanie Biuletynu Porozumienia Podkrakowskiego to prawie „partyzantka”. Aby mógł być nadal wydawany potrzebne są od Państwa informacje z terenu. Biuletyn musi żyć życiem mieszkańców, musi o nich pisać i przez nich być czytany, a to już jest zadanie dla nas wszystkich.” – A.Wójcik

 

 


 

Ten numer Biuletynu Porozumienia Podkrakowskiego został wydany w maju 2012 roku.

Biuletyn został wydany z okazji obchodów 10-lecia Stowarzyszenia.

Jego wersja elektroniczna jest do pobrania tutaj.