Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Czas antenowy

Wniosek o bezpłatny czas antenowy – formularz o pobrania – kliknij

Wniosek o bezpłatny czas antenowy należy doręczyć do studia TV na Krzemionkach pokój nr 28, codziennie między godz. 10-14
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 2.11.2010 r. (wtorek).
W dniu 3.11.2010 r. (środa) odbędzie się w obecności pełnomocników losowanie dot. czasu antenowego przeznaczonego dla danego Komitetu.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Postanowienie komisarza
2. Protokół rejestracji wójta
4. Protokół rejestracji radnych powiatowych

Informacja podała p. Iwona Kubiak tel. 501-508-157