Stowarzyszenie działa od 2002 roku

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie lotniczej w Smoleńsku i tragicznej śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków polskiej delegacji i załogi samolotu, pielgrzymujących do Katynia by oddać cześć naszym pomordowanym w 1940 roku Rodakom. Tragiczne wydarzenia w Smoleńsku na zawsze zapiszą się w polskiej historii i naszej pamięci. Zginęli wybitni Polacy, będziemy pamiętać ich zasługi dla narodu i państwa polskiego.

Cześć ich pamięci!