Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Darmowy Internet w Powiecie

    Już ponad dwa lata mieszkańcy naszego powiatu korzystają z darmowego dostępu do Internetu przez nadajniki Podkrakowskiej Sieci Teleinformatycznej (PST). Pierwszy użytkownik, mieszkaniec Ojcowa, już jesienią 2006 roku, więc jeszcze w okresie wdrażania projektu, podłączył swój komputer do sieci PST. Nadal z niej korzysta.

    Do chwili obecnej dostęp do sieci zarejestrowało ponad 1300 użytkowników. Zwykle z Internetu korzystają też ich najbliżsi domownicy, więc liczba korzystających jest znacznie większa. Duże zainteresowanie darmowym Internetem spowodowało rozbudowę sieci w gminie Skawina (17 nowych punktów) i Igołomia-Wawrzeńczyce (2 nowe punkty). Rozbudowę sieci planuje również gmina Wielka Wieś.


Czy każdy może korzystać z darmowego dostępu do Internetu? Jak włączyć się do Podkrakowskiej Sieci Teleinformatycznej? Jak sprawdzić czy jestem w zasięgu sieci?  Gdzie kupić antenę i urządzenia odbiorcze? Czy sam sobie poradzę?  – to najczęściej formułowane pytania, z jakimi mieszkańcy powiatu zwracają się do Podkrakowskiego Centrum Teleinformatycznego (PCT) w Skawinie, które zarządza siecią PST. Spróbujemy na te pytania odpowiedzieć.

• Użytkownikiem sieci PST może zostać każdy dorosły mieszkaniec naszego powiatu. Wystarczy skontaktować się z PCT i własnym podpisem zaakceptować regulamin sieci. Zwykle jeszcze tego samego dnia użytkownik otrzymuje indywidualny login i hasło do sieci.

• Lokalizację nadajników sieci PST można sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.pct.net.pl, mają zasięg do 2 km.  Mimo, że w teoretycznym zasięgu nadajników sieci PST znajduje się blisko 1/3 gospodarstw domowych z naszego powiatu, nie w każdym miejscu odbiór sygnału jest możliwy. Dlaczego? Bo warunkiem transmisji sygnału jest bezwzględna widoczność optyczna anteny nadawczej i odbiorczej. Najlepiej dokonać takiej oceny przy pomocy lornetki. Jeśli antena nadajnika jest widoczna, to z pewnością będzie możliwa transmisja sygnału. Pamiętajmy, żadna przeszkoda (drzewo, budynek) nie może stać na drodze sygnału radiowego.

• Zakupu anteny odbiorczej i radiowej karty sieciowej można dokonać w większości sklepów z akcesoriami komputerowymi. Kupione urządzenia muszą być zgodne ze standardem 802.11g. Dobór anteny i jej prawidłowe ustawienie (zwykle pionowa polaryzacja) to klucz do sukcesu i późniejsza satysfakcja z korzystania z Internetu. Wielu użytkowników nie przywiązuje do tego wystarczającej uwagi, a to zwykle kończy się niestabilnym odbiorem i zrywaniem połączenia z siecią. Jak najkrótszy kabel antenowy to drugi, bardzo istotny element, na który koniecznie trzeba zwrócić uwagę. Im krótszy, tym lepiej. Każdy 1 mb. dobrej jakości kabla antenowego tłumi sygnał ok. -0,6 dB, podobnie wtyczka antenowa. Tak zwany sumaryczny zysk instalacji antenowej powinien przy odległości ok. 2 km wynosić co najmniej +12 dBi.

• Jeśli sami nie czujemy się na siłach, by ustawić antenę i skonfigurować komputer, to warto powierzyć to zadanie zaprzyjaźnionemu informatykowi albo firmie komputerowej. Radą służą też informatycy w PCT pod numerem tel. 012-276-64-12.

Jerzy Cywicki
dyrektor Podkrakowskiego
Centrum Teleinformatycznego