Stowarzyszenie działa od 2002 roku

HELBIN-CZYŻOWSKA Ewa Beata

Wybory samorządowe – 16 listopada 2014 r.

Kandydat do Rady Miasta i Gminy Skawina – Komitet Wyborczy POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE

 

Okręg Nr 2

poz 5. HELBIN-CZYŻOWSKA Ewa Beata, lat 55, zam. Skawina

SKAWINA – WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ – kliknij i przeczytaj.

 

Lat 55, bezpartyjna od zawsze, wykształcenie wyższe.

Jestem absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracowałam w XIV LO w Krakowie, następnie przez kilka lat jako starszy instruktor do spraw teatru w CKiS w Skawinie. Od 1993 do chwili obecnej uczę języka polskiego w ZST-E w Skawinie. Współpracuję od kilkunastu lat z Okręgową i Centralną Komisją Egzaminacyjną, prowadzę kursy i szkolenia stacjonarne i e-learningowe dla nauczycieli i egzaminatorów; jestem współautorką książki ”Matura 2015. Zagadnienia maturalne. Język polski”. Ponadto aktywnie uczestniczę w przedsięwzięciach integrujących młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu krakowskiego, m.in. poprzez organizowanie i przeprowadzanie kolejnych edycji Konkursu Ortograficznego ”O Pióro Starosty”.

Na przestrzeni lat moja skuteczna działalność o charakterze kulturotwórczym i edukacyjnym była doceniana i nagradzana, (w tym: dwukrotnie otrzymałam Nagrodę Starosty Krakowskiego oraz nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty).

Jestem osobą aktywną, wrażliwą społecznie, pełną pasji i determinacji w walce o sprawy ogółu, z czego wynika również moja praca w charakterze przewodniczącej szkolnego koła i członka Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” Kraków – Podgórze. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że trudno mnie zrazić i zniechęcić, gdy jestem przekonana, że bronię słusznych racji.

Rodzina: mąż i syn.

Uważam, że jest wiele tematów i problemów ważnych, które wymagają szybkich rozwiązań i skutecznych decyzji.

Moimi priorytetami są:

  • edukacja,
  • ochrona zdrowia i środowiska,
  • walka z kryzysem na rynku pracy dotykającym osoby z doświadczeniem zawodowym i bez,
  • zintegrowanie systemów transportu pomiędzy Gminą Skawina a Krakowem,
  • atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego dostosowana do potrzeb różnych odbiorców.

Należy więc:

–  poszerzyć ofertę zajęć dodatkowych – edukacyjnych, rozwijających i profilaktycznych dla dzieci do lat 3 oraz zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach publicznych,

–  pozyskać fundusze na bezpłatne programy profilaktyczne w zakresie nierefundowanych badań USG bioder u dzieci i szczepień dzieci i młodzieży przeciwko pneumokokom i meningokokom,

–  dla osób poszukujących pracy, zróżnicowanych wiekowo,  stworzyć centrum wsparcia i system koordynacji w skutecznym wyszukiwaniu informacji, w tym informacji o kursach i szkoleniach oraz o pokonywaniu procedur administracyjnych przy podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, przy współpracy z Urzędem Pracy,

–  rozwinąć współpracę między placówkami oświatowymi a sektorem gospodarczym,

–  usprawnić system komunikacji między Gminą Skawina a Krakowem; stworzyć połączenia w godzinach nocnych,

–  zwiększyć ilość miejsc parkingowych, zwłaszcza w pobliżu Rynku,

–  poprawić jakość dróg gminnych, wybudować chodniki oraz rozwinąć i zintegrować sieć szlaków pieszych i tras rowerowych.

Wszystkim nam zależy, żeby nasza Gmina była miejscem, w którym można bezpiecznie żyć, znaleźć satysfakcjonującą pracę, oddychać czystym powietrzem, a dla dzieci, wybierając szkołę, skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej.

Życzę Państwu podjęcia trafnej decyzji przy wyborze tych, którzy będą gwarantem dobrych rządów w Państwa imieniu. Mam nadzieję, że zostanę oceniona jako osoba spełniająca te kryteria.

Ewa Helbin-Czyżowska