Stowarzyszenie działa od 2002 roku

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/24 w PODKRAKOWSKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

W dniach 28 i 30 września w Czernichowie i Krzeszowicach, Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął nowy rok akademicki. Ponad 100 seniorów z Powiatu Krakowskiego posiada indeksy UTW i pilnie uczestniczy w zajęciach. Uniwersytet działa ponad 10 lat, jest prowadzony przez Porozumienie Podkrakowskie. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Korzystamy z pomieszczeń dzięki uprzejmości Pań Wójt gmin Czernichów i Zabierzów, Dyrekcji Zespołu Szkół w Czernichowie, oraz Pana Burmistrza Krzeszowic i Dyrekcji Biblioteki Miejskiej w Krzeszowicach.
Kolejny raz aplikowaliśmy do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego. Dzięki otrzymanym środkom, rok akademicki 2023/24 będzie pod hasłem „Zdrowy Senior” Po uroczystym powitaniu i odśpiewaniu „Gaudeamus” słowo wstępne wygłosił p.prof.dr hab. Kazimierz Wiech, a wykład inauguracyjny wygłosiła Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej, Pani Katarzyna Kosik -Gajewska. W czasie spotkań wręczyliśmy 8 indeksów nowym słuchaczom.
Zachęcam serdecznie do uczestnictwa w zajęciach.
Następne spotkania odbędą się 26 października w Czernichowie i 28 października w Willi w Kochanowie. Wystarczy przyjść i wypełnić deklarację. Wszelkie bieżące informacje o działaniu UTW zamieszczamy na naszej stronie internetowej.
Chętnych serdecznie zapraszamy.
Janina Grela – koordynator PUTW