Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Kalendarz wyborczy

Wybory dzień po dniu

Do 4 października – zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego

Do 7 października – powołanie terytorialnych komisji wyborczych

do 22 października – rejestracja list kandydatów na radnych gmin, powiatów i sejmików województw

do 27 października – zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 31 października – informacja o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji

do 6 listopada – informacja o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz o zarejestrowanych kandydatach na radnych

do 7 listopada – powołanie składów obwodowych komisji wyborczych

od 19 listopada od godz 24 – zakończenie kampanii wyborczej, cisza wyborcza

21 listopada w godz. 8-22 – głosowanie

5 grudnia w godz. 8-22 – druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast