Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Kim jesteśmy

   „Porozumienie Podkrakowskie jest samorządowym stowarzyszeniem ludzi dobrej woli; tych którzy wierzą, że w lokalnych sprawach decyzje powinny być podejmowane najbliżej ludzi. Przez nas samych, dla nas samych. Są wśród nas obecni przedstawiciele różnych poglądów, opcji, a nawet partii. Niektórzy z nas, delegowani niejako przez samorząd, próbowali nawet zdobyć miejsce w Sejmie, by tam u żródeł stanowienia prawa próbować bronić Polski lokalnej.” – J.Krzyworzeka