Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest władzą stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

– Anna Chrzanowska
– Krzysztof Wołos
– Karol Papisz