Stowarzyszenie działa od 2002 roku
Gazeta „Nasz Powiat Krakowski”

Nasz_Powiat_Krakowski

Zapraszamy do lektury gazety "Nasz Powiat Krakowski".
Wydanie elektroniczne dostępne jest pod adresem: www.naszpowiatkrakowski.pl

Partner PUTW

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice
jest Partnerem projektu skierowanego do seniorów
pn. "Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku".

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest władzą stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Robert LISOWSKI

Karol PAPISZ

Urszula STOCHEL