Stowarzyszenie działa od 2002 roku

KRASNY Sebastian Józef

Wybory samorządowe – 16 listopada 2014 r.

Kandydat do Rady Miasta i Gminy Skawina – Komitet Wyborczy POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE

 

Okręg Nr 6

5. KRASNY Sebastian Józef, lat 34, zam. Skawina

 

Nazywam się Sebastian Krasny, mam 34 lata, jestem żonaty. Pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie. Jestem też instruktorem nauki pływania na basenie „Camena” w Skawinie oraz sędzią piłkarskim Ekstraklasy i pierwszej ligi.

Postanowiłem kandydować na radnego naszego miasta, bowiem aktywnie uczestnicząc w życiu lokalnym, widzę potrzebę wielu zmian. Zdobyte doświadczenie w pracy jako nauczyciel, wychowawca młodzieży i czynny sportowiec, chcę wykorzystać w pracy radnego udowadniając sobie i innym, iż możliwe jest uczciwe i kompetentne zarządzanie sprawami lokalnymi. Chciałbym rozwinąć bazę rekreacyjno-sportową gminy, w tym szczególnie infrastrukturę pieszo-rowerową. Ważną sprawą jest niewątpliwie modernizacja istniejących obiektów sportowych, która umożliwiłaby dzieciom i młodzieży odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego oraz stworzenie warunków do organizowania w naszym mieście poważnych imprez kulturalnych, przyczyniających się do rozwoju oraz promocji Skawiny na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Będę także dążył do polepszenia warunków życia osób niepełnosprawnych.

Z racji pełnienia funkcji sędziego, także w rozgrywkach ligowych, spotykam się często z mieszkańcami naszej gminy i wsłuchuję w ich głos, który nie zawsze dociera do rządzących, zajętych często własnym interesem i politycznymi rozgrywkami. Jeśli uważacie Państwo, że warto w tych wyborach postawić na osobę młodą, nową, pełną energii i zapału, niebojącą się podejmowania nowych wyzwań, to postawcie 16 listopada 2014 r. na karcie wyborczej znak „X” przy moim nazwisku. Liczę na Wasze poparcie!

Dziękuję za oddany głos!