Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie

LogoPPnew01miniW imieniu Zarządu Porozumienia Podkrakowskiego (na podstawie §16 ust.3  §17 ust.3 lit. a   oraz §18 lit. b Statutu Porozumienia Podkrakowskiego) serdecznie zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie w dniu 2 marca 2017 roku
o godz. 16:00
lub w II terminie o godz. 16:30 w tym samym dniu  (na podstawie §16 ust.4. lit. b Statutu porozumienia Podkrakowskiego) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, sala 100.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przewiduje:

  1. Otwarcie zebrania, podanie informacji o frekwencji.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Wybór komisji uchwał i wniosków ( 3 do 7 osób).
  5. Przedstawienie przez przewodniczącą zarządu Elżbietę Burtan informacji z działalności zarządu za okres ostatnich 7 miesięcy wraz z uzasadnieniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie PP.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie Zebrania.

Jednocześnie proszę o wpłacenie zaległych i bieżących składek członkowskich.
Dla przypomnienia podaję, że roczna składka członkowska wynosi 60 zł, a ulgowa 30 zł.
Składki proszę wpłacać na
konto PP Nr.: 98 8591 0007 0030 0157 7675 0001.
Będzie również możliwość uregulowania składek  przed Walnym Zebraniem.