Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia

PP_walne_marzec2017_02aW dniu 2 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie. Zebraniu przewodniczył p. Bogusław Latawiec. Głównym celem spotkania było przyjęcie zmian w statucie stowarzyszenia wynikające z wchodzących niebawem w życie zmian w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach” oraz umożliwienie, postulowanej przez Zarząd Stowarzyszenia, działalności gospodarczej. Uchwała o zmianie statutu została przyjęta jednogłośnie.