Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Nowe władze Stowarzyszenia

27 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie, podsumowujące miniony rok działalności.

Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwały o przyjęciu sprawozdań finansowego i z działalności Zarządu oraz udzielili absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia w osobach:

Elżbieta Burtan – przewodnicząca Stowarzyszenia

Cywicki Jerzy – członek Zarządu

Gregorczyk Wacłąw – członek Zarządu

Grela Janina – członek Zarządu

Kolasa Paweł – członek Zarządu

Krawczyk Andrzej – członek Zarządu

Lasoń Janina – członek Zarządu

Nabagło Tadeusz – członek Zarządu

Piotrowski Piotr – członek Zarządu

Rysak Józef – członek Zarządu

Wójcik Adam – członek Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

– Lisowski Robert

– Papisz Karol

– Stochel Urszula

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano:

– Chrzanowska Anna

– Krawczyk Henryk

– Kurek Bronisław

– Milczarek Alicja

– Osiniak Andrzej