Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Ostatnie pożegnanie

WKusinski    W środę 14 czerwca 2017 roku na cmentarzu parafialnym w Wawrzeńczycach odbyły się uroczystości pogrzebowe Ś.P. Władysława Kusińskiego członka Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie, wieloletniego radnego powiatu krakowskiego, dyrektora Banku Spółdzielczego w Proszowicach o/Wawrzeńczyce, samorządowca, życzliwego działacza społecznego.

Ś.P. Władysław Kusiński urodził się w Szczytnikach (woj. kaliskie) z wyksztalcenia był magistrem prawa. Przeżył lat 76. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1961 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Spożywczego ( WPHS) we Wrocławiu następnie pracował w Żegludze Śródlądowej we Wrocławiu oraz w Krakowskiej Stoczni Rzecznej w Krakowie.Na terenie gminy rozpoczął pracę w latach 1984 – 1987 pełniąc funkcję Prezesa Spółdzielni Usług Rolniczych w Stręgoborzycach. Następnie w latach 1987 – 1990 był Naczelnikiem Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W latach 1993-1994 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Przez 12 lat był Radnym Powiatu Krakowskiego. W kadencji 2000-2002 oraz 2010-2014 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego a w kadencji 2002-2006 był Przewodniczącym Rady Powiatu Krakowskiego.   Od roku 1996 do 2016 roku pełnił funkcję Dyrektora Banku Spółdzielczego w Proszowicach o/Wawrzeńczyce. Do końca swojego życia wierny był Ruchowi Ludowemu pełniąc funkcję Skarbnika Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Za swoją pracę został odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.