Stowarzyszenie działa od 2002 roku

PODSUMOWANO 2012 ROK

W poniedziałek, 10 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie. Spotkanie rozpoczął przewodniczący Adam Wójcik, który jeszcze przed obradami poprosił o zabranie głosu zaproszonych gości.

Jacek Krupa, członek Stowarzyszenia i jednocześnie członek Zarządu Województwa Małopolskiego, zapoznał uczestników z aktualnymi działaniami i planami Województwa Małopolskiego oraz szansami na absorpcję środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Następnie głos zabrał honorowy członek Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie dr Jan Pamuła, prezes Kraków Airport. W swoim wystąpieniu mówił o rozwoju lotniska w Balicach, o pracach jakie w najbliższych latach będą wykonywane by krakowski port lotniczy mógł konkurować z najlepszymi europejskimi portami regionalnymi. Dr Pamuła pogratulował Stowarzyszeniu i jego władzom prężnej działalności, w szczególności prowadzenia Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Merytoryczną cześć zebrania rozpoczęły wybory przewodniczącego zebrania, którym wybrana została Anna Wąsowicz, sekretarza, którym została Lidia Pycińska oraz komisji uchwał i wniosków, w skład której weszli Kazimierz Czekaj, Konrad Szymacha oraz Bogusław Latawiec. Po ukonstytuowanie się komisji głos ponownie zabrał przewodniczący Adam Wójcik, który przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2012. Przewodniczący Wójcik zapoznał członków Stowarzyszenia z najważniejszymi zadaniami, jakie realizował Zarząd Stowarzyszenia w ubiegłym roku, zwracając szczególną uwagę na prowadzenie PUTW oraz organizację obchodów 10-lecia Stowarzyszenia, a także ponowił zaproszenie skierowane do wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia na Spotkanie Integracyjne, które odbędzie się 23 czerwca br. o godz. 17.00 w Restauracji Rohatyna nad zalewem w Kryspinowie.

Następnie Karol Papisz przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Uczestnicy spotkania w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwały o przyjęciu ww. sprawozdań. Po zakończeniu procedowania, o sytuacji w powiecie krakowskim poinformował starosta krakowski Józef Krzyworzeka, który mówił m.in. o trudnej sytuacji na drogach po tegorocznej zimie oraz wyzwaniach, jakie stoją przed samorządem powiatowym w nadchodzących miesiącach.

Spotkanie zakończyło wystąpienie Bogusława Latawca, który poinformował o działalności koła terenowego Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie w Krzeszowicach.