Stowarzyszenie działa od 2002 roku

PULIKOWSKI Mirosław Krzysztof

Wybory samorządowe – 16 listopada 2014 r.

Kandydat do Rady Miasta i Gminy Skawina – Komitet Wyborczy POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE

 

poz. 5. PULIKOWSKI Mirosław Krzysztof, lat 39, zam. Krzęcin

 

 

Szanowni Państwo,

nazywam się Mirosław Pulikowski. Mam 39 lat, razem z rodziną mieszkam w Krzęcinie, mój dziesięcioletni syn uczęszcza do tutejszej szkoły podstawowej.

Z gminą Skawina jestem związany od kilkunastu lat. Przez dwanaście lat pracowałem jako nauczyciel w Gimnazjum w Radziszowie oraz przez dwa lata w Gimnazjum nr 1 w Skawinie. Obecnie jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mogilanach.  Moje ścieżki życiowe tak mocno splotły się z ludźmi i miejscem, że postanowiłem osiedlić się tu na stałe.

Moje kompetencje i doświadczenie związane są z edukacją dla tego na jej rozwoju chciałbym się skupić pełniąc funkcję radnego gminy Skawina. Wiem, że nasze dzieci i młodzież potrzebują nowoczesnej, wpasowanej w realia życia codziennego szkoły oraz możliwości nauki i rozwoju aby móc sprostać wymaganiom czekającej ich dorosłości. To właśnie inwestycja w edukację zapewni nam wszystkim lepsze jutro. W edukację nie tylko widzianej przez pryzmat szkół ale również pod postacią bibliotek, centrów kultury i sportu, przedszkoli.

Dostrzegam również wiele innych potrzeb mieszkańców, zarówno tych ze starszego jak i młodszego pokolenia. Mieszkając i pracując w różnych miejscach mogę z przekonaniem stwierdzić, że żyjemy w gminie o bardzo dużym potencjale rozwoju. Bliskość dużego miasta, położenie geograficzne, obecność na terenie gminy rozwijających się firm a przede wszystkim pozytywne nastawienie mieszkańców to argumenty, które mogą być wykorzystane dla poprawy warunków życia nas wszystkich.

Reprezentując mieszkańców gminy a przede wszystkim okręgu wyborczego Krzęcin, Polanka Hallera, Grabie będę dążyć do tego aby możliwości zamienić na wspólne korzyści. Chciałbym aby poprawie uległy lokalne drogi, chodniki, pojawiło się oświetlenie w mniej uczęszczanych zakątkach co przełoży się na bezpieczeństwo. Kwestią do rozwiązania jest możliwie szeroka rozbudowa kanalizacji. Widzę potrzebę organizacji miejsc zabaw dla dzieci i spotkań dla młodzieży i dorosłych, polepszenia bazy sportowej. Niezmiernie ważną sprawą jest tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy bo dzięki niej możemy spełniać swoje plany i dążyć do celu.

Cały czas przyświeca mi myśl, że Polska nie może być krajem tylko dla bogatych ludzi.

 

Jeśli macie Państwo jakieś pytania, chcielibyście dowiedzieć się o mnie więcej proszę pisać: pulikowski.wybory@gmail.com

Z wyrazami szacunku

Mirosław Pulikowski