Stowarzyszenie działa od 2002 roku

PYCIŃSKA Lidia Wiktoria

Wybory samorządowe – 16 listopada 2014 r.

Kandydat do Rady Miasta i Gminy Skawina – Komitet Wyborczy POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE

 

5. PYCIŃSKA Lidia Wiktoria, lat 63, zam. Skawina

Nazywam się Lidia Pycińska, mam 63 lata, jestem mężatką, mam troje dzieci i wnuczkę. Od urodzenia mieszkam w Skawinie. Tutaj ukończyłam szkołę średnią i tu wróciłam do pracy po studiach. Przez lata jako nauczyciel i dyrektor gimnazjum zawsze byłam blisko problemów naszej gminy, jej uczniów i ich rodzin. Dzięki temu mogłam skutecznie działać na rzecz Skawiny, najpierw – przez cztery lata — jako radna Miasta i Gminy Skawina, a następnie – przez kolejne osiem – jako radna Powiatu Krakowskiego i dyrektor Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym.

Skawina zmienia się i pięknieje z dnia na dzień; wciąż jednak jest jeszcze dużo do zrobienia. Jestem gotowa na te wyzwania. Potrzeby mieszkańców są mi znane, bo codziennie z nimi o nich rozmawiam i biorę także czynny udział w życiu Skawiny działając w kilku stowarzyszeniach i uczestnicząc w projekcie „RAZEM BLISKO KRAKOWA”, którego liderem jest właśnie Skawina. Wiem, że potrafię tym potrzebom sprostać, bo moją skuteczność udowadnia moja dotychczasowa działalność. Potwierdzeniem tego mogą być przykłady niektórych inicjatyw, które podejmowałam na rzecz edukacji i wychowania młodzieży naszego powiatu.  Wymienię tu tylko rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rzozowie, organizację od podstaw Gimnazjum Nr 1 w Skawinie, udział w modernizacjach i remontach licznych obiektów oświatowych w zakresie tworzenia planów i dokumentacji wykonawczej (nowa hala sportowa przy LO i SP2, budynek i warsztaty ZSzTE itp.). Stworzyłam również we współpracy z pedagogami szkolnymi Gimnazjum nr 1, skawińską Policją, Strażą Miejską i Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną programy „BEZPIECZNA SZKOŁA” i „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”, które doprowadziły do załagodzenia konfliktów wśród młodzieży osiedli skawińskich i poprawiły ogólny stan bezpieczeństwa. Wymieniam tu tylko inicjatywy na rzecz naszego miasta i gminy, ale jestem również autorem programu „TALENT POWIATU”, dzięki któremu zdolni uczniowie szkół powiatu krakowskiego mają możliwość uzyskania stypendiów. Moją inicjatywą był również remont praktycznie nieprzejezdnego wówczas, pierwszego odcinka ulicy Bukowskiej.

Moimi priorytetami w przypadku uzyskania mandatu, będą:

– zwiększenie oferty opieki żłobkowej i edukacji przedszkolnej;

– troska o lepsze warunki lokalowe szkół (rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2);

– rozwój programów wspierających uczniów zdolnych oraz potrzebujących pomocy;

– utworzenie gminnego systemu współpracy szkół średnich z przedsiębiorcami;

– opracowanie i wdrożenie systemu doradztwa zawodowego dla szkół gminnych;

– wspieranie profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do dzieci i osób starszych;

– opracowanie i wdrożenie programu „Czyste powietrze nad Skawiną”;

– dalsze inwestowanie w bazę sportową i rekreacyjną;

– tworzenie tras rowerowych o przeznaczeniu komunikacyjnym;

– usprawnienie komunikacji pomiędzy Skawiną a Krakowem;

– budowa parkingów;

– wspieranie organizacji pozarządowych.

Dzięki poparciu Państwa w zbliżających się wyborach, będę mogła dalej działać na rzecz naszej gminy, dla naszego wspólnego dobra.

 

Lidia Pycińska