Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Rejestracja

19 sierpnia 2008 r Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia dokonał wpisu naszego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdzając tym samym zmiany w Statucie i skład władz Stowarzyszenia.

 

Dokumenty rejestracyjne: