Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Słuchacze PUTW uprawiają Nordic Walking

W ramach zajęć w Podkrakowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku  słuchacze uczestniczą w zajęciach z Nordic Walking realizując projekt „Zdrowy Senior”.