Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Spotkanie jubileuszowe – 20-lecie Porozumienia Podkrakowskiego i 10-lecie Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku