Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Stowarzyszenie


Stowarzyszenie Porozumienie Podkrakowskie posiada osobowość prawną.
Siedzibą stowarzyszenia i jego władz jest Zabierzów.
Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Głównym celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie, utrwalanie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi powiatu krakowskiego i dobrobytowi jego mieszkańców.