Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Targi edukacyjne w powiecie

W poniedziałek, 30 marca br. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Skawinie odbyły się I Powiatowe Targi Edukacyjne, zorganizowane przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie przy udziale Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz szkół i placówek oświatowych.
Targi rozpoczęło wystąpienie starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki, który kierując swą wypowiedź do młodzieży gimnazjalnej z terenu powiatu krakowskiego starał się zachęcić młodych ludzi do skorzystania z oferty edukacyjnej powiatu, która jest konkurencyjna w stosunku do Krakowa.

Po przywitaniu młodzieży i zgromadzonych gości wręczone zostały, przyznane przez skawińskie szkoły: Zespól Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, certyfikaty „Przyjaciel Młodzieży”. Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych przyznał wyróżnienie Antoniemu Tajdusiowi, rektorowi Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Zarządowi Firmy Lajkonik Snack GmbH sp.k, Krzysztofowi Karczewskiemu, przewodniczącemu Rady Powiatu w Krakowie oraz Edwardowi Niechajowi, przedstawicielowi Rady Rodziców. Certyfikaty Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie otrzymali Danuta i Tomasz Fidelus, Halina i Franciszek Kania, Adam Wójcik, sekretarz powiatu krakowskiego, a Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie docenił zaangażowanie Kazimiery Maj, naczelnika Urzędu Pocztowego w Skawinie, Adama Najdera, burmistrza Skawiny, Cecylii Chrząścic, prezesa Stowarzyszenia pomocy Niepełnosprawnych „Bądź z nami” oraz Teresy Pawlica – Przewodniczącej rady Rodziców.

Po wręczeniu certyfikatów nastąpiła część naukowa targów. Referat „ Kształcenie z matematyki i fizyki – wyzwaniem dla edukacji technicznej” wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Kąkol, prorektor AGH ds. Kształcenia, dr Krzysztof Gerc z Instytutu Socjologii UJ zaprezentował wykład „Kultura organizacji wychowującej, a tożsamości szkoły środowiskowej”, a Andrzej Tutajewski, prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości referat „ Jakość szkolnictwa zawodowego – oczekiwania pracodawców”.
Równolegle z prowadzonymi seminariami i panelem dyskusyjnym, moderowanym przez Rafała Kunaszka z firmy Eurokreator, młodzież oraz nauczyciele z gimnazjów zapoznawała się z ofertą edukacyjną szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu krakowskiego, m.in.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie, Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Skawinie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łazach.

    W targach udział wzięli również wicestarosta Andrzej Furmanik, członek Zarządu Powiatu Jerzy Rogala, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nabagło, radni powiatowi Urszula Stochel, Piotr Ćwik, Janusz Cerek, Paweł Kolasa, poseł Jacek Krupa, poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik, dyrektor UPPK Dorota Niemiec, dyrektor PCT Jerzy Cywicki, dyrektorzy szkół i placówek, przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców oraz organizacji pozarządowych.

    Po inauguracji 30 marca br. I Powiatowych Targów Edukacyjnych w Skawinie odbyły się kolejne dwa spotkania w ramach targów. We wtorek, 31 marca br. roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale odbył się drugi dzień.
Szkoła zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną oraz podziękowała swoim sojusznikom. Wicestarosta Andrzej Furmanik wręczył certyfikaty „Przyjaciel Młodzieży” burmistrzowi miasta i gminy Skała Robertowi Jakubkowi, Marianowi Cygankowi, prezesowi Stowarzyszenia Żołnierzy AK Inspektorat Maria w Skale, rodzicowi Jolancie Penkali oraz Marianowi Drozdowskiemu, właścicielowi firmy „Madro” ze Skały. W trakcie targów Józef Partyka, zastępca dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego opowiedział o funkcjonowaniu liceum w środowisku lokalnym, a Krystyna Dec ze Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego o współpracy młodzieży ze Stowarzyszeniem.
    6 kwietnia br. w Gimnazjum w Krzeszowicach odbył się trzeci dzień targów.
Swoją ofertę oświatową przedstawiły Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łazach i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. W trakcie tragów młodzież wzięła udział w trzech seminariach. Referat „Innowacje w turystyce wiejskiej” wygłosił dr Marek Łabaj, a z „Rolą edukacji w rozwoju obszarów wiejskich Europy” zapoznał mgr Marek Nocoń (oboje z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej). O współpracy szkół wyższych z szkołami średnimi mówił prof. dr hab. inż. Włodzimierza Roszczynialskiego, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
    Targi odbywają się pod honorowym patronatem Jerzego Millera, wojewody małopolskiego, Artura Dzigańskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Czesława Bartla, burmistrza miasta i gminy Krzeszowice, Adama Najdera, burmistrza miasta i gminy Skawina, prof. dr hab. Karola Musiała, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia, rektora Akademii Górniczo – Hutniczej, prof. dr hab. Romana Niestroja, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. dr hab. Janusza Żmiji, rektora Uniwersytetu Rolniczego, prof. dr hab. Janusza Sondela, rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz prof. dr hab. inż. Włodzimierza Roszczynialskiego, rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Patronat medialny nad targami objęły TVP Kraków, Dziennik Polski oraz Radio Kraków.