Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 31.05.2010. o godz. 18 .00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 , sala 100 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie.
Z uwagi na brak quorum w podanym terminie, zebranie odbyło się w drugim terminie, 30 minut później. Zebranie prowadził p. Kazimierz Czekaj. Gośćmi Zebrania był p. Bogdan Bogdali – przewodniczący powiatowych struktur PSL oraz p. Andrzej Tutajewski – prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej.


Obradowano wg. następującego porządku:

1. Przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu – sprawozdanie przedstawił przewodniczący Zarządu p. Adam Wójcik
2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Jerzy Cywicki
3. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego – uchwałę przyjęto jednogłośnie
4. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  – uchwałę przyjęto jednogłośnie
5. Przedstawienie i omówienie strategii wyborów samorządowych – prezentację prowadził p. Adam Wójcik, przedstawiono liderów list we wszystkich okręgach wyborczych
6. Wolne wnioski 
– wystąpienie Bogdana Bogdali – przewodniczący powiatowych struktur PSL
– wystąpienie posła Jacka Krupy – koordynatora sztabu wyborczego Bronisława Komorowskiego w województwie małopolskim.

Na zakończenie odbyła się dyskusja. Głos zabrali m.in.: Krzysztof Kuczmański, Wojcjiech Burmistrz, Andrzej Krawczyk.

 

Zobacz zdjęcia w naszej galerii.