Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie

LogoPPnew01miniW imieniu Zarządu Porozumienia Podkrakowskiego (na podstawie §16 ust.3  §17 ust.2  oraz §18 lit. e Statutu Porozumienia Podkrakowskiego) serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Porozumienia Podkrakowskiego  w dniu 08.05.2017 roku  o godz. 16.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 sala 100.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego przewiduje :

 1. Otwarcie zebrania , podanie informacji o frekwencji i ogłoszenie ewentualnie II terminu – o godz.17.00 w tym samym dniu (na podstawie §16 ust.4.lit.b Statutu porozumienia Podkrakowskiego).
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków (3 do 7 osób).
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności i sprawozdania finansowego.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie Zebrania.