Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia

Zebranie_Walne_maj2017_01aW dniu 8 maja 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie. Zebraniu przewodniczył p. Bogusław Latawiec. Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Burtan, omówiła sprawozdania z działalności i sprawozdanie finansowe Zarządu. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Urszula Stochel przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej podsumowujące 2016 rok. Zebranie jednogłośnie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego.