Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Walne Zebranie Sprawozdawcze

   W dniu 25.05.2009. o godz. 18 .00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 , sala 100 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie.
Z uwagi na brak quorum w podanym terminie, zebranie odbyło się w drugim terminie, 30 minut później. Zebranie prowadził p. Kazimierz Czekaj. Gościem Zebrania był eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego p. Bogusław Sonik.

Obradowano wg. następującego porządku:

1. Przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu – sprawozdanie przedstawił przewodniczący Zarządu p. Adam Wójcik
2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Jerzy Cywicki
3. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego – uchwałę przyjęto jednogłośnie
4. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  – uchwałę przyjęto jednogłośnie
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia wzoru emblematu Stowarzyszenia (odznaki Stowarzyszenia) –  – uchwałę przyjęto jednogłośnie, wybrano projekt nr.1
6. Informacja na temat uczestnictwa Stowarzyszenia w Rajdzie Bema (gmina Mogilany) – informację przedstawił p. Jerzy Rogala
7. Przedstawienie historii wyborów do Rady Powiatu Krakowskiego w latach 2002 i 2006 oraz przedstawienie strategii wyborczej na rok 2010. – prezentację prowadził p. Jerzy Cywicki
8. Wolne wnioski
– wystąpienie gościa, eurodeputowanego p. Bogusława Sonika
– wystąpienie Starosty krakowskiego p. Józefa Krzyworzeki

Na zakończenie Zebrania uczestnicy odebrali koszulki z logo Stowarzyszenia.