Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia
Porozumienie Podkrakowskie

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie (par. 16 ust.3 par. 17 ust.2 oraz par. 18 lit. e Statutu Porozumienia Podkrakowskiego) serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie w dniu 4 września (piątek) 2020 roku o godz. 16:00 w Karczmie Nad Zalewem (Chata Rohatyna) 32-060 Kryspinów-Cholerzyn 361.

 

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Zebrania, podanie informacji o frekwencji i ewentualnie ogłoszenie II terminu
  o godz. 16:30 w tym samym dniu (na podstawie par. 16 ust. 4 lit b Statutu Porozumienia Podkrakowskiego).
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków (3 do 7 osób).
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
  i sprawozdania finansowego.
 8. Wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia.
 9. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zebrania.

Jednocześnie proszę o wpłacenie zaległych i bieżących składek członkowskich.
Dla przypomnienia podaję, że roczna składka członkowska wynosi 60 zł, a ulgowa 30 zł.

Składki proszę wpłacać na konto PP nr.:

98 8591 0007 0030 0157 7675 0001

Będzie również możliwość uregulowania składek przed Walnym Zebraniem.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
– Przewodnicząca Elżbieta Burtan