Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Walne Zebranie Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie odbyło się
w dniu 27 maja 2014 r. o godz. 17:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, sala 100.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z tego Zebrania. Kliknij.

 

 


 

PLAN WALNEGO ZEBRANIA CZŁOKÓW

STOWARZYSZENIA  POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE

w dniu 27.05.2014 roku.

1. Otwarcie zebrania Adam Wójcik ( podanie informacji o frekwencji i ogłoszenie ewentualnie II terminu )
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór sekretarza zebraniia
4. Wybór komisji uchwał i wniosków ( 3 do 7 osób)
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
9, Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zebrania