Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Walne Zebranie Stowarzyszenia

W imieniu Zarzadu Porozumienia Podkrakowskiego serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze Czlonków Stowarzyszenia Porozumienia Podkrakowskiego w dniu 30 maja 2011 r. o godz. 18:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 sala 100.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego przewiduje:

1. Przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu

2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej oraz ulg i zwolnień od składek

7. Przedstawienie i omówienie wyników wyborów samorządowych do Powiatu Krakowskiego oraz do Gmin Powiatu Krakowskiego

8. Wolne  wnioski

Z poważaniem

Adam Wojcik – Przewodnicządcy Zarządu