Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Wybory samorządowe 2010

Radni Powiatu Krakowskiego IV kadencji wybrani z list Komitetu Wyborczego Porozumienie Podkrakowskie:

Fajto Janusz – okręg 1

Kusiński Władysław – okręg 2

Okrajek Włodzimierz – okręg 3

Nabagło Tadeusz – okręg 4

Lasoń Janina – okręg 5

Karwat Wojciech – okręg 6

Cerek Janusz – okręg 7

Krzyworzeka Józef – okręg 8